Certificació Telemàtica

Certificació telemàtica de les activitats de formació

Amb la finalitat de millorar l’atenció a l’usuari i de fer una administració més propera, s'ha cregut necessari crear una base de dades on hi consti la informació dels certificats de participació en activitats de formació, tant les organitzades pel Departament d’Ensenyament com les que es realitzen amb el seu reconeixement.

Aquesta base de dades permet que la certificació de la participació en les activitats de formació permanent del professorat es realitzi per via telemàtica i, per tant, no es lliuraran certificats en format paper.

Consulta de certificats

ATENCIÓ: Si us manca informació d'activitats finalitzades abans del 15 de maig de 2007 no heu de fer cap petició perquè s'inclogui a la base de dades. És voluntat del Departament d'Ensenyament anar completant aquesta base i si cal, en un futur immediat, se us demanarà que l'acrediteu per tal d'incloure-la.

1. Com accedir-hi?

Per accedir a la consulta de certificats i, si hom ho vol, a la seva impressió es necessita l'identificador XTEC. Per consultar qualsevol informació relativa a l'identificador XTEC (requisits, alta, recordatori de contrasenya), cliqueu aquí. Si hom té problemes tècnics amb l'aplicació s'ha de posar en contacte amb el servei d'atenció a l'usuari/ària (SAU. Tel.:900828282 (4) ).

Els certificats seran visibles en el lloc web com a molt tard a partir de les quatre setmanes d’haver finalitzat l’activitat.

El Departament d’Ensenyament considera vàlida la informació visible en el lloc web i, per tant, es podrà utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Qualsevol altra institució podrà comprovar la validesa d’un certificat mitjançant el codi de verificació que hi consta.

Només en el cas que una persona no pugui disposar d’identificador XTEC perquè no compleix els requisits per tenir-lo, sol·licitarà el certificat en format paper a la institució organitzadora de l’activitat.

2. Falta d'informació

Si quatre setmanes després d'haver finalitzat l'activitat hom no visualitza el certificat d'assistència s'ha de posar en contacte amb les persones responsables de l'activitat, indicant el codi de l'activitat, el nom i els cognoms, el DNI i el lloc de realització. Per fer-ho s'ha d'entrar a la pàgina web de revisió de sol·licituds i consulta d'assignacions i clicar damunt de l'icona del correu de l'activitat corresponent.

Qualsevol error detectat en la informació cal comunicar-lo a certform@xtec.cat indicant el codi de l’activitat, el nom i els cognoms, el DNI, el lloc de realització i l'error detectat.

 

Menú principal

Book | by Dr. Radut