Horaris i Cursos

Dilluns, 3 de juliol

Dimarts 4, dimecres 5, dijous 6 i divendres 7

9:00 h : Conferència Inaugural
10:30 - 11:00 h : Pausa
11:00 - 14:00 h : Inici Cursos Matins

Cursos Matins de 9:30 a 13:00 h
(pausa de 11:00 a 11:30 h)

 

 

 

 
 
Hi ha diversos cursos que no segueixen l'horari establert, sinó un altre: de tarda, concentrat en tres dies o en quatre dies.

 

Menú principal

Book | by Dr. Radut